Η περίοδος ανάλυσης των δεδομένων αφορά τον Μάρτιο 2020 με Μάρτιο του 2021.

Μέχρι τις 24 Μαρτίου 2021, έχουν δηλωθεί 300 θάνατοι ατόμων, που διαγνώστηκαν με COVID-19. Το 68% αφορά άντρες και το υπόλοιπο 32% αφορά γυναίκες. Από τους 300 θανάτους οι 248 (83%), είχαν υποκείμενη αιτία τη νόσο COVID-19.

Το 67% του συνολικού αριθμού θανάτων με υποκείμενη αιτία τη νόσο COVID-19, αφορά άντρες και το υπόλοιπο 33% αφορά γυναίκες.

Η μεγαλύτερη συχνότητα θανάτων παρουσιάζεται στην ηλικιακή ομάδα 80-84 ετών (23% του συνολικού αριθμού θανάτων, ν=68).

Κατά τους μήνες Δεκέμβριο 2020 και Ιανουάριο 2021 έχει καταγραφτεί ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων ατόμων θετικών στη νόσο COVID-19, από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα, με το ποσοστό να φτάνει στο 57% του συνολικού αριθμού θανάτων (85 και 86 θάνατοι αντίστοιχα).

Το 2021, το ποσοστό των θανάτων (με υποκείμενη αιτία θανάτου την νόσο COVID-19) ατόμων ηλικίας 70-79 αυξήθηκε κατά 50% σε σχέση με το 2020, ενώ το ποσοστό των θανάτων ατόμων ηλικίας 80 και άνω μειώθηκε κατά 22%.

Από την 1/3/2021-24/3/2021 έχουν καταγραφεί 18 θάνατοι, εκ των οποίων οι 17 αφορούν θανάτους με υποκείμενη αιτία την νόσο COVID-19 και το 88% είχε ως μόνιμη διαμονή την Επαρχία Λεμεσού.

Το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων ατόμων θετικών με την νόσο COVID-19, με υποκείμενη αιτία θανάτου την νόσο COVID-19, αφορά άτομα με μόνιμη διαμονή την Επαρχία

Λευκωσίας (ν=88, 35%) και ακολούθως την Επαρχία Λεμεσού (ν=85, 34%).

Η Λεμεσός παρουσιάζεται με το μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας ανά 100000 πληθυσμό (34,2 θάνατοι ανά 100000 πληθυσμό).

 

 

 

 

 

Πηγή: Αυξήθηκαν οι θάνατοι εξαιτίας του κορονοϊού στις ηλικίες 70-79