Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξέδωσε ένα πλήρη οδηγό σχετικά το πρόγραμμα Εξοικονομώ –Αυτονομώ, ο οποίος περιλαμβάνει 98 βασικές ερωτο-απαντήσεις με διευκρινίσεις στις απορίες πολιτών και μηχανικών.

Σήμερα, ο κύκλος του δημοφιλούς προγράμματος αναβάθμισης κατοικιών –πολυκατοικιών έχει κλείσει και στις 13 περιφέρειες της χώρας προκειμένου οι πολίτες να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά για τις μεμονωμένες κατοικίες.

Η διαδικασία ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου και ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών με την ανάρτηση των  απαιτούμενων δικαιολογητικών. Παράλληλα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για πολυκατοικίες σε τέσσερις περιφέρειες της χώρας.

Ο πλήρης οδηγός του προγράμματος παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τους δικαιούχους του προγράμματος, τις επιλέξιμες δαπάνες και τα εισοδηματικά κριτήρια αλλά και ερωτήσεις που σχετίζονται με τον τρόπο υπαγωγής αυθαίρετων κτισμάτων, τα κριτήρια με τα οποία καθορίζεται η νομιμότητα ενός ακινήτου, τους ενεργειακούς στόχους, τις δανειοδοτήσεις, τις  αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, τους προμηθευτές, τον τρόπο υπαγωγής στο πρόγραμμα των πολυκατοικιών  κ.α.

Υπενθυμίζεται ότι το ΥΠΕΝ προγραμματίζει να ανοίξει το νέο κύκλο « Εξοικονομώ- Αυτονομώ» για κατοικίες με νέα κριτήρια μετά το καλοκαίρι ενώ μέχρι τον Ιούνιο προβλέπεται να βγει το αντίστοιχο πρόγραμμα για τουριστικές μονάδες και καταλύματα, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με 100 εκ. ευρώ.

Διαβάστε ερωτήσεις απαντήσεις  για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

Πηγή: Πρόγραμμα «Εξοικονομώ»: Οι δικαιούχοι, τα κριτήρια και ο τρόπος ένταξης