Με αποστολή του απαραίτητου SMS στον αριθμό 13033 συνεχίζονται οι μετακινήσεις για τους πολίτες και σύμφωνα τους έξι αριθμούς-κωδικούς.

Οι πολίτες για να μεταβούν σε ΑΤΜ τράπεζας, δημόσια υπηρεσία, ταχυδρομείο θα πρέπει να αποστείλουν μήνυμα με συγκεκριμένο κωδικό.

Μετάβαση σε ΑΤΜ τράπεζας

Για να μεταβεί κάποιος σε ΑΤΜ τράπεζας και εφόσον δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικώς τη συναλλαγή του, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τον κωδικό 3 στο SMS που θα στείλει με τα προσωπικά του στοιχεία στον αριθμό 13033.

Ο κωδικός 3 συμπίπτει με την κατηγορία «Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία ή τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή».

Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία

Για μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία και πάλι εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί κάποιος ηλεκτρονικά θα πρέπει να στείλει τον κωδικό 3 στο SMS με τα προσωπικά του στοιχεία στον αριθμό 13033.

Μετάβαση σε ταχυδρομείο

Προκειμένου οι πολίτες να μεταβούν στα ταχυδρομεία και στα ΕΛΤΑ γενικότερα πρέπει να αποστείλουν δωρεάν SMS στο 13033 με τον κωδικό 2, ο οποίος εναλλακτικά μπορεί να αναφέρεται και στη σχετική βεβαίωση.

Το ίδιο SMS στέλνουν και όσοι επιθυμούν να μεταβούν και σε κάποιο ιδιωτικό κατάστημα ταχυδρομικών αποστολών (courier).

Οι κωδικοί μετακίνησης

Σύμφωνα με τις αρχές, οι κωδικοί που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες για τις μετακινήσεις τους είναι έξι (6) και αφορούν τις εξής κατηγορίες:

Κωδικός 1: Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.

Κωδικός 2: Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα, όπως είναι το συνεργείο, ή σε σημείο προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.

Κωδικός 3: Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία ή τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

Κωδικός 4: Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ή συνοδεία ανήλικων μαθητών από/προς το σχολείο.

Κωδικός 5: Μετάβαση σε τελετή κηδείας υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Κωδικός 6: Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

Για να είναι έγκυρο το μήνυμα πρέπει να έχει την εξής μορφή:

X [κενό] ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας (όπου «Χ» ο αντίστοιχος κωδικός).

Πηγή: Πώς στέλνουμε SMS για μετακίνηση σε ATM και δημόσιες υπηρεσίες