πρόστιμα

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε., Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν τη Δευτέρα συνολικά 93.752 ελέγχους και κατέγραψαν 1.677 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 559.750 ευρώ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε μία επιχείρηση.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (69.850).

Κυριότερες παραβάσεις
Μη χρήση μάσκας.
Μη νόμιμη μετακίνηση.
Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου.
Διοργάνωση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις σε οικίες.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις

1. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τέσσερις συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και τη διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων σε οικίες.

2. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε ένα κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

3. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε έναν διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε ένα σούπερ μάρκετ για παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ σε ένα κατάστημα πώλησης ειδών τηλεφωνίας για μη τήρηση του βιβλίου των ραντεβού, στην Περιφέρεια Αττικής.

6. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ σε ένα κομμωτήριο για μη τήρηση του βιβλίου των ραντεβού, στην Περιφέρεια Αττικής.

7. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε ένα γυμναστήριο, στην Περιφέρεια Αττικής.

8. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ και 15 ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κομμωτήριο για υπεράριθμους πελάτες, στην Περιφέρεια Αττικής.

9. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραμονή πελάτη στον εξωτερικό χώρο ευθύνης, στην Περιφέρεια Αττικής.

10. Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 23.300 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.

11. Η Δημοτική Αστυνομία Αθηνών επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.800 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.

12. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε ένα κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος, στην Περιφέρεια Αττικής.

13. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε ένα (1) κομμωτήριο για μη τήρηση του βιβλίου των ραντεβού, στην Περιφέρεια Αττικής.

14. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900 ευρώ για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Αττικής.

15. Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 5.000 ευρώ για λειτουργία επιχείρησης ανθοπωλείου διότι κατελήφθη να λειτουργεί (με ανοιχτές τις θύρες του καταστήματος) κατά παραβίαση της αναστολής λειτουργίας του κλάδου, στον Δήμο Πατρέων.

Τετραψήφιο 1520

Το 1520 δέχτηκε συνολικά 2.358 κλήσεις, που αφορούσαν:

α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και

β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Επιχειρησιακός προγραμματισμός

Το πρόγραμμα των ελέγχων διαμορφώνεται βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων αλλά και των αποφάσεων που λαμβάνονται σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας των εμπορικών και άλλων δραστηριοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των σχετικών όρων ειδικής λειτουργίας.

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού.

Πηγή: Πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ(560.000) πρόστιμα και 93.750 ελέγχους για τα μέτρα