«Σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών υποδομών στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο/προσφύγων και μεταναστών» με Κωδικό ΟΠΣ 5070976 από το Εθνικό Πρόγραμμα «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020» είναι η δράση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου συνολικού ύψους 4.328.901,08€.

Όπως διαβάζουμε στη σχετική απόφαση στη Διαύγεια

(https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%A05%CE%9B46%CE%9C%CE%94%CE%A8%CE%9F-%CE%98%CE%9F1?inline=true) με ΑΔΑ: ΡΠ5Λ46ΜΔΨΟ-ΘΟ1 το φυσικό αντικείμενο της δράσης αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του εξοπλισμού για την υλοποίηση ολοκληρωμένης λύσης τηλεπικοινωνιακών υποδομών (WiFi) σε 7 δομές φιλοξενίας: δυο (2) στη Μυτιλήνη, μια (1) στην Κω, μια (1) στη Λέρο, Σάμο, μια (1) στη Χίο και μια (1) στον Έβρο.

Μέσω της δράσης, θα είναι εφικτή η πρόσβαση των προσφύγων/μεταναστών που διαμένουν στις ανωτέρω δομές στο διαδίκτυο. Όλος ο εξοπλισμός θα παρακολουθείται κεντρικά από έναν διαχειριστή (Wireless controller), που θα διαχειρίζεται αποκλειστικά τις δομές φιλοξενίας.

Πηγή: 4.328.901,08€ για WiFi σε 7 δομές μεταναστών στα ακριτικά νησιά