Στο ποσό των 1,476 δισ. ευρώ μειώθηκαν το Νοέμβριο του 2020 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονταν τον μήνα Οκτώβριο σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία την πορεία εξέλιξης των μεγεθών της Γενικής Κυβέρνησης που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Επίσης το Νοέμβριο μειώθηκαν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων και διαμορφώθηκαν στα 707 εκατομμύρια ευρώ έναντι 838 εκατ ευρώ που ήταν τον Οκτώβριο του 2020.

Πηγή: Μειώθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες