Δεν θα είναι ποτέ σύμμαχος μας – ενώ βοηθάει την Τουρκία στις επιθετικές διεκδικήσεις της εναντίον μας. Δυστυχώς για εμάς, η Τουρκία διαθέτει έναν επί πλέον μοχλό πίεσης της ΕΕ – τα χρέη των τραπεζών της απέναντι στις ισπανικές, ιταλικές και γαλλικές τράπεζες που δεν θα διστάσει να αθετήσει, εάν το κρίνει σκόπιμο.

Η βιομηχανική ελίτ της Γερμανίας υπεύθυνη για αυτή την πολιτική προς την Τουρκία, όχι ο γερμανικός λαός.

Επίσης η οικονομία της Ελλάδας και η στάση της Γαλλίας στα οικονομικά σε σχέση με τη συμφωνία του Μάαστριχ.

Πηγή: Η Γερμανία δεν θα μας βοηθήσει ποτέ – Βοηθά Τουρκία να μην καταρρεύσει οικονομικά