Δωρεάν σπίτια

Σύμφωνα με πληροφορίες, χιλιάδες σπίτια σε όλη την Ελλάδα αναμένεται να αποκτήσουν κοινωνικά και οικονομικά ευπαθείς ομάδες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργατικές κατοικίες (πρώην ΟΕΚ) που κανονικά θα είχαν κληρωθεί από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, αλλά περίσσεψαν και αποφασίζεται με νόμο το Διοικητικό Συμβούλιο του OAEΔ να καθορίσει τα κριτήρια με τα οποία θα μπορέσουν να τα αποκτήσουν οριστικά  ευπαθείς ομάδες, που βρίσκονται κοινωνικά και οικονομικά σε δύσκολη θέση.

Αναμένεται η υπουργική απόφαση καθώς και να ψηφιστεί η σχετική διάταξη που θα οριστικοποιεί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις.

Πηγή: «Σανίδα σωτηρίας» για χιλιάδες ευάλωτα νοικοκυριά – Δωρεάν σπίτια από τον πρώην ΟΕΚ (βίντεο)