Η γενική αίματος αποτελεί μία από τις συχνότερα διενεργούμενες εργαστηριακές εξετάσεις η οποία παρέχει πολύτιμες διαγνωστικές πληροφορίες για την υγεία μας.

Είναι ίσως η πιο σημαντική εξέταση αίματος, αφού τα ευρήματα της δίνουν πολύτιμες διαγνωστικές πληροφορίες για την κατάσταση και την εικόνα της υγείας του ανθρώπινου οργανισμού. 

Η γενική αίματος (Full Blood Count) αποτελεί εξέταση ρουτίνας και είναι καλό να την κάνουμε μία φορά τον χρόνο στο πλαίσιο ενός τσεκ απ. 

Για κάποιους είναι μια εξαιρετικά δυσάρεστη διαδικασία, όμως η εξέταση αίματος είναι ένα απαραίτητο τεστ προληπτικού ελέγχου.

Με αυτήν την εξέταση μπορούμε να δούμε αν έχουμε διατροφικές ελλείψεις, διαβήτη, έλλειψη σιδήρου, ανεβασμένη χοληστερίνη και πολλά άλλα προβλήματα υγείας.

Ένας βασικός δείκτης που αποτυπώνεται στη γενική αίματος είναι τα κύρια συστατικά του αίματος, όπως τα λευκά και τα ερυθρά αιμοσφαίρια, καθώς και τα αιμοπετάλια και η αιμοσφαιρίνη. 

Καθένα από τα συστατικά του αίματος αξιολογείται με βάση τις κοινώς αποδεκτές φυσιολογικές τιμές και οποιαδήποτε απόκλιση μπορεί να υποδείξει μια διατροφική έλλειψη, μια λοίμωξη ή ακόμη και την ύπαρξη καρκίνου στο αίμα.

Για να δούμε τις φυσιολογικές τιμές που πρέπει να έχει κανείς στην γενική αίματος όπως διαβάζουμε στο Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων:

 • Αιματοκρίτης HCT άνδρες: 40-54%, γυναίκες: 36-48 %
 • Αιμοσφαιρίνη HGB άνδρες: 13,00-18,8 g/dL, γυναίκες: 11,6-16,4 g/dL
 • Ερυθρά αιμοσφαίρια RBC άνδρες: 4,4-6 εκατ./mm3, γυναίκες: 4,2-5,4 εκατ./mm3
 • Μέσος όγκος ερυθρών MCV 85-95 fL
 • Μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης MCH 27-34 pg
 • Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης MCHC 30-35 g/dL
 • Λευκά αιμοσφαίρια WBC    4.000-11.000 /mm3
 • Ουδετερόφιλα 40-75 %
 • Λεμφοκύτταρα 20-45 %
 • Μεγάλα μονοπύρηνα 2-10 %
 • Εωσινόφιλα 1-6 %
 • Βασεόφιλα 0-1 %
 • Αιμοπετάλια PLT150.000-400.000 /μL

Γενική ούρων (Συλλογή ούρων 24ώρου)

 • pH  4,6-8,0
 • Ειδικό βάρος  1003-1030
 • Νάτριο  3-6 g/24ωρο
 • Κάλιο  2-3,5 g/24ωρο
 • Χλώριο  6-9 g/24ωρο
 • Ασβέστιο 0,01-0,30 g/24ωρο
 • Φωσφόρος 0,8-2,0 g/24ωρο
 • Ουρία  20-25 g/24ωρο
 • Ουρικό οξύ  400-800 mg/24ωρο
 • Κρεατινίνη  1-1,6 g/24ωρο
 • Χολερυθρίνη  70 μg/kg ΒΣ
 • Ουροχολινογόνο  0,05-3,5 mg/24ωρο

Βιοχημικές εξετάσεις αίματος

 • Γλυκόζη   GLU60-110 mg/dL
 • Ουρία    14-50 mg/dL
 • Κρεατινίνη  άνδρες: 0,7-1,4 mg/dL, γυναίκες: 0,6-1,1 mg/dL
 • Ουρικό οξύ  άνδρες: 2,5-8 mg/dL, γυναίκες: 1,5-6 mg/dL
 • Τρανσαμινάσες SGOT/SGPT   SGOT: 5-40 U/mL, SGPT 5-35 U/mL
 • Αλκαλική φωσφατάση    ALP4-13 UKA
 • Χολερυθρίνη   ολική: <1 mg/dL, άμεση: <0,35 mg/dL
 • γ-GT           άνδρες: 6-28 U/L, γυναίκες: 4-18 U/L
 • LDH          240-480 U/L
 • CPK     άνδρες: <80 U/L, γυναίκες: <70 U/L
 • Χοληστερόλη          150-240 mg%
 • Τριγλυκερίδια        45-200 mg%
 • HDL (καλή χοληστερίνη)               >35 mg%
 • LDL  (κακή χοληστερίνη)            <5 mg%
 • Αμυλάση   60-120 U/mL
 • Νάτριο     135-146 mEq/L
 • Κάλιο           3,5-5,2 mEq/L
 • Ασβέστιο      ολικό: 9-11 mg/dL, ελεύθερο: 4,5-5,6 mg/dL
 • Φώσφορος     2,5-4,5 mg/dL
 • Μαγνήσιο   1,5-2,5 mEq/L
 • Χλώριο         95-105 mEq/L
 • Διττανθρακικά   21-28 mEq/L
 • Χαλκός         100-200 μg%
 • Σίδηρος       άνδρες: 80-160 μg%, γυναίκες: 60-135 μg%
 • Φερριτίνη     άνδρες: 30-400 μg/L, γυναίκες 20-270 μg/L

Πηγή: Γενική αίματος: Αυτές είναι οι φυσιολογικές τιμές που πρέπει να έχεις